kytice Celestýna

Back

Celestina, kytice k nakousnutí.

  • 4 klobásy
  • 5 mini trvanlivých párečků
  • oranžová chryzantéma
  • červené hypericum
  • 4 papriky kapie
(Pro nedostupnost některých druhů květin 12 měsíců v roce, nelze garantovat jejich stoprocentní zastoupení v kytici. Jestliže chybí jeden max dva druhy květin, nahrazujeme je jinými, stejně vhodnými. V případě, že je nedostupných více druhů, stahujeme kytici z nabídky.)
Back Payment